Mika KOIVUNIEMI - FIN - Average 233.94
200
Gms
AvgHighTotal
Spares
Spare
Frames
%
Spares
Total
Strikes
Total
1st
Frames
%
Strikes
Total
Open
Frames
Strikes in a Row300
Gms
Avg
Strikes
Game
Avg
Spares
Game
Avg
Opens
Game
Max
Strikes
Game
Nine
Pins
1st
Ball
Eight
Pins
1st
Ball
Seven
Pins
1st
Ball
Six
Pins
1st
Ball
Single
Pin
Misses
GmsS
p
l
i
t
s
Convert
Split
234567891011
Rnd 25225.3268192479.2%416761.2%5442200000006.83.20.810125430641
Rnd 34225.7290162272.7%456866.2%6451000000107.52.7111143420660
Rnd 4225827944100.0%192479.2%0102001000009.5201141000200
Rnd 53251.72626785.7%263574.3%1230100100008.720.31071010310
Overall14233.9290455778.9%13119467.5%1211125301100107.72.60.711371086017111
Round 212345678910Total
Game 19/XXX8/7/XX9/9/9222
20507898115135164184203222
Game 27/XXXXS628/XXXX6238
205080106124132152182212238
Game 3XX9/6/X9/XXX9/X224
29496585105125155184204224
Game 49/XXXXX8/XXXXX268
205080110138158178208238268
Game 5719/XXX9/S81XX9/X203
8285887107125134163183203
Game 6S527/XX9/S8/XXX54197
727567694114144169188197
Round 312345678910Total
Game 1X9/XXXS63XXXX9/233
20407096115124154184213233
Game 29/XXXXXXXXXXX290
205080110140170200230260290
Game 39/S72XX9/XXX8/XXX223
1726557595125153173193223
Game 4X9/9/XX9/X9/X61192
20395988108128148168185192
Game 5XX8/X9/9/X9/XXX9226
28486888107127147167197226
Game 6XS72XXXS72S729/XX8/190
19285885104113122142170190
Round 412345678910Total
Game 1 (W) XXXXXXX9/XXXX279
306090120150179199219249279
Game 2 (W) X9/X9/XX9/XXXX8237
20406080109129149179209237
Round 512345678910Total
Game 1 (W) XXS81XXXXXXXX6262
28475686116146176206236262
Game 2 (L) XXXXX9/XX9/9/9246
306090119139159188208227246
Game 3 (L) XXX9/9/XXX9/XXX247
30597998118148177197217247