Fiona CLUFF - AUS (QLD) - Average 192.33
200
Gms
AvgHighTotal
Spares
Spare
Frames
%
Spares
Total
Strikes
Total
1st
Frames
%
Strikes
Total
Open
Frames
Strikes in a Row300
Gms
Avg
Strikes
Game
Avg
Spares
Game
Avg
Opens
Game
Max
Strikes
Game
Nine
Pins
1st
Ball
Eight
Pins
1st
Ball
Seven
Pins
1st
Ball
Six
Pins
1st
Ball
Single
Pin
Misses
GmsS
p
l
i
t
s
Convert
Split
234567891011
Rnd 22192.3214323786.5%286741.8%5401000000004.75.30.87208551630
Overall2192.3214323786.5%286741.8%5401000000004.75.30.87208551630
Round 212345678910Total
Game 1X9/X9/XX9/XX9/6214
20406080109129149178198214
Game 27/X8/9/X9/X8/8/8/X195
2040597999119139157175195
Game 3S718/9/X7/X9/7/X9/6180
827476787107124144164180
Game 49/9/S628/X9/9/X9/9/X181
1935436383102122142161181
Game 5XS72X9/5/9/XX62X9/174
1928486382102128146154174
Game 69/6/8/XX8/X9-XXXX210
16345482102122141150180210